Achim Wagenknecht [homepage] [e-mail]

Augustinův filozofický základ 

 1. Úvod
 2. Životopis
 3. Stoa
 4. Cicero
 5. Aristoteles
 6. Skepse
 7. Novoplatónismus
  1. Duchovní „něco“
  2. Plótínos
 8. Závěr
 9. Literatura

1.Úvod

Cílem této práce je přehledně představit filozofické směry, které ovlivnily Augustina Aurelia, a doložit argumenty některé z jejich hlavních tezí. Pro mnohočetnost materiálu může být v rámci této práce nabídnuta jen hrubá skica. Teologické otázky ponechávám stranou. Jako téměř všechny texty o Augustinovi začíná i tento jeho životopisem. Augustinův životopis je mimořádně dobře probádán a poskytuje dobré východisko k představení jeho filozofických kořenů: můžeme sledovat cestu tohoto mladého muže za vzděláním.

Obsáhlá literatura o Augustinovi zde nemohla být pojednána vyčerpávajícím způsobem; to by nebylo téma pro seminární práci, nýbrž pro celoživotní dílo. Mohl jsem sledovat tu či jinou stopu jen několik kroků. Hlavním pramenem mé práce je „Kurt Flachs: Augustin – úvod do myšlení“, dle mého soudu nejaktuálnější a nejobsáhlejší monografie k tématu, jejíž autor – společně s Burghardem Mojsischem – také vytvořil nejnovější překlad Augustinových „Vyznání“. Tato autobiografická práce duchovního otce je nejdůležitějším primárním zdrojem k životopisu mladého Augustina a díky tomuto spisu vůbec je nám Augustinův život tak dobře znám. Vedle těchto děl se obracím i k různým jiným textům, které jsou uvedeny v seznamu literatury.

>>


Achim Wagenknecht, Filozofický institut Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu, 1999, překlad: Eva Banetková/doktorandské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,  germanistika, 2002
http://achimwagenknecht.de