Achim Wagenknecht [homepage] [e-mail]

Augustinův filozofický základ

 1. Úvod
 2. Životopis
 3. Stoa
 4. Cicero
 5. Aristoteles
 6. Skepse
 7. Novoplatónismus
  1. Duchovní „něco“
  2. Plótínos
 8. Závěr
 9. Literatura

8.  Závěr

Augustin byl celkově vzdělaným mužem své doby. Jako obyvatel římského západu byl sice jistým způsobem vzdálen helénské filozofii, přesto byl však podrobně obeznámen s nejdůležitějšími směry antiky: novoplatónismem, skepticismem, stoicismem, Aristotelem. Otázkou, která zde však nemůže být zodpovězena, zůstává, jakou platnost vůbec by měly tyto směry dnes, kdyby se jimi Augustin v tak široké filozoficko-historické míře nezabýval. Důležitým zprostředkovatelem těchto myšlenek byl především pro mladého Augustina Cicero, který v Augustinovi vedle svého spisu Hortensius vyvolal trvalý zájem o filozofii. Filozofický směr, k němuž se Augustin přiklání a který vede jeho myšlení, je novoplatónismus. Od jeho hlavního představitele Plótína přejímá především přiklonění ke druhému světu, který se u Augustina vyznačuje křesťanským monotheismem, ale také další: Koncept stvoření světa z přemíry Boha, vysvětlení zla jako vzdálenost pozemského bytí od Boha, touhu duše po návratu k jejímu původu – to vše jsou motivy, jež Augustin našel naznačeny u Plótína. Zřetelné jsou však u Augustina také stoické momenty. Odmítání vášní a považování moudrosti za zdroj štěstí, to byly stoické postoje, které Augustin převzal a které bránil proti námitkám skeptiků. V neposlední řadě zanechal na Augustinovi stopy také Aristoteles. Z jeho spisu o kategoriích Augustin obratem převzal tezi, že svět sestává z věcí a tyto věci jsou nositeli svých vlastností. Tyto vlivy Augustin v různých obdobích a různým způsobem zpracovával. Zatímco vehementně odmítá skepsi, je ambivalentně proti stoikům, nadšeně schvaluje novoplatónismus a přijímá Aristotelovu nauku o kategoriích jako samozřejmost. Celkově vzato se ukazuje, že Augustinus Aurelius, který je považován za učitele středověku, byl zároveň žákem antiky.

>>


Achim Wagenknecht, Filozofický institut Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu, 1999, překlad: Eva Banetková/doktorandské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,  germanistika, 2002
http://achimwagenknecht.de